Projektowanie

Projektuję na terenie całej Polski. Zatrudniam wyłącznie wyspecjalizowanych projektantów w zakresie: architektury i architektury wnętrz, konstrukcji, instalacji elektrycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, projektów drogowych, projektów zieleni. Zapewniam obsługę geodety i geologa.

Współpracuję również ze znakomitymi prawnikami: radcami, adwokatami oraz sprawdzoną kancelarią notarialną.

W ramach działalności wykonuję również szczegółowe opinie architektoniczno-budowlane na potrzeby wycen czy procesów sądowych.

Prowadzę również wszelkie sprawy związanie z nieruchomościami, jak podziały, wyłączenia z produkcji rolnej („odrolnienie”), zmiany planów miejscowych, decyzje o warunkach zabudowy.

W pracy architekta opieram się na trzech filarach dobrej architektury, którymi są trwałość, użyteczność i piękno: zapewniam poprawność dokumentacji zgodnie z zasadami fizyki budowli, stosuję praktyczne rozwiązania użytkowe, oraz dbam o estetykę projektowanych budynków.

Dla osób prywatnych

 • projekty domów
 • konserwacja zabytków
 • pomoc przy podziałach nieruchomości, spadkach
 • decyzje o warunkach zabudowy
 • odrolnienie

Dla biznesu

 • projekty budynków komercyjnych, biur, hal produkcyjno-magazynowych
 • analizy możliwości zainwestowania terenu, sprawdzenie chłonności działki

Dla prawników

 • opinie i analizy prawne dot. architektury, budownictwa, prawa budowlanego i konserwacji zabytków

Obsługa prawna

W zakresie mojej oferty leży obsługa prawna inwestycji, a w szczególności uzyskiwanie następujących dokumentów:

 • pozwolenia na budowę  
 • decyzje WZ
 • decyzje środowiskowe
 • decyzje konserwatorskie
 • wyłączenie z produkcji rolnej

Wykonuję również analizy możliwości zainwestowania terenów w oparciu o przepisy techniczne i prawo miejscowe, formułuję wnioski i uwagi do przygotowywanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, słowem: służę pomocą przy wszelkich, niekiedy bardzo dolegliwych dla Klienta, postępowaniach administracyjnych.

Opinie budowlane

Poza pracą projektową wykonuję również opinie prawne (budowlane, konserwatorskie, środowiskowe) na potrzeby procesów sądowych, wycen i kosztorysów, harmonogramów itp.

Przy ich tworzeniu bazuję zarówno na przepisach obowiązującego prawa, własnym doświadczeniu zawodowym oraz licznym orzecznictwie sądów powszechnych. Dobrze przygotowana opinia stanowić może nieocenioną pomoc przy formułowaniu np. pozwu sądowego.

Odrolnienie działek

Przeprowadzam Inwestorów przez żmudny i niekiedy długotrwały proces odrolnienia działek budowlanych. Jako pełnomocnik reprezentuję Klienta w kontaktach z urzędnikami. Przygotowujemy odpowiednie analizy urbanistyczne i przeprowadzamy sprawę przed radami gmin i miast, czego efektem jest możliwość zabudowy terenu.