Ukończyłem studia na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej, otrzymując dyplom magistra inżyniera architekta (oraz akredytację Królewskiego Instytutu Brytyjskich Architektów). Kontynuując rozwój naukowy, w 2021 roku uzyskałem stopień doktora nauk inżynieryjno-technicznych, w dyscyplinie architektura i urbanistyka.

Posiadam uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń oraz sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych.

Jestem członkiem organizacji zawodowych: Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP oraz Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków.

Od 2015 r. prowadzę własną pracownię architektoniczną.

Mateusz Budziakowski

Referencje: